Over deze site | contact

Deze pagina is een initiatief van journalist/schrijver Steven de Jong (dejongsteven@gmail.com)

Iedereen ervaart het stotteren anders. Voor de één is stotteren een handicap, voor de ander een eigenschap. Sommigen noemen zichzelf een ‘verborgen stotteraar’, anderen blokkeren bijna bij ieder woord. Deze pagina stelt zichzelf ten doel dit brede spectrum inzichtelijk te maken. In de eerste plaats voor mensen die stotteren, in de tweede plaats voor hun omgeving. Het kan helpen als naasten of collega’s van een stotterend persoon – na lezing van de artikelen op deze site – leren dat stotteren zoveel meer is dan een ‘spraakprobleem dat je kunt overwinnen’. Juist die gedachte staat de maatschappelijke acceptatie van stotteren namelijk in de weg.

Steven begon deze pagina uit persoonlijke betrokkenheid (hij stottert zelf), maar kiest voor de journalistieke aanpak. Niet zijn leven met stotteren staat centraal op deze site, maar het leven van anderen die stotteren. Heeft u vragen of wilt u zelf geïnterviewd worden? Stuur een e-mail naar info@stevenschrijft.nl.